Jewgienij Piurnonsensowicz

wiersze, liryka, humor, mała proza

Stary diabeł » para retro z owieczka


Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.