Jewgienij Piurnonsensowicz

wiersze, liryka, humor, mała proza

Stary diabeł » para retro z owieczka


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.