Jewgienij Piurnonsensowicz

wiersze, liryka, humor, mała proza

Jesienny rausz Jewgienija (villanella)

Listopad 2nd, 2012

Piurnonsensowicz Jewgienij
patrzy, jak w jego pucharze
wino jesienią się mieni.

Tak pięknie teraz na ziemi
– myśli i płynie wśród marzeń
Piurnonsensowicz Jewgienij

– Gdy ptaki w dojrzałej zieleni
malują dziwne witraże,
a wino ma barwę jesieni.

Więc w taki czas się wyleni,
gdy nikt mu nic robić nie każe,
Piurnonsensowicz Jewgienij.

Potrafi on trunek docenić
i wrzesień, co idzie z nim w parze,
bo wino jak jesień się mieni.

Znużony, w koronie z promieni,
zasnął pod dębu ołtarzem,
Piurnonsensowicz Jewgienij
po winie o barwie jesieni.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.